Analýza techniky běhu s runningovými holemi

detail_Pro účely našich odborných prací jsme natočili video správné techniky nordic runningu. Kinogram, vzniklý počítačovým zpracováním videozáznamu, nám umožnil provést analýzu jednotlivých fází základního cyklu, tj. jednoho kroku a současně probíhajícího odrazu holí, a biomechanické porovnání s během bez holí (základní rychlost, rovina).

Při běhu na rovině působí na pohybový aparát běžce síly, které představují přibližně dvojnásobek jeho tělesné hmotnosti. Naše dosavadní měření prokázala významné snížení zatížení pohybového aparátu při běhu s holemi v porovnání s během bez holí. Při běhu na rovině je rozdíl dán zejména vyšším zapojením paže s holí při amortizaci dokroku. Dalším charakteristickým znakem běhu s holemi je odraz paže o hůl – a to i v momentu letové fáze, který umožňuje dodatečné zrychlení a současně zvyšuje celkovou intenzitu pohybové aktivity. VIDEO – běh s holemi na rovině

Kinogram – 1 krok a odraz holí:

_rovina fin - orez

Analýza jednotlivých fází:

1          Pro moment vertikály stejně jako i další fáze je charakteristický mírný náklon trupu. V tomto momentu, kdy se stojná noha na celém chodidle nachází pod těžištěm těla, dochází k největší opoře o hůl s výrazným odlehčením celé stojné dolní končetiny. V tomto momentě představuje úhel v lokti 90 stupňů jako při běhu. Opora tak efektivně eliminuje i případnou hyperpronaci stojné nohy a tím výrazně snižuje riziko přetížení pohybového aparátu.

2-4       V dalších oporových fázích se dostává těžiště těla a švihové koleno vpřed. V průběhu těchto fází dochází k extenzi v loketním kloubu, resp. k opoře o hůl. Z hlediska odlehčení nohou je zde rozhodující, jak velkou silou paže běžec vědomě hůl zapichuje (čím větší síla, tím větší odlehčení).

5          U pomalejšího běhu při odrazu nedochází k dokončení odrazového náponu ve všech třech kloubech (kotník, koleno, kyčel). V tomto momentu nedochází k dokončení odrazu paží, ale až v průběhu letové fáze.

6-8       Opora o hůl pokračuje i v průběhu letové fáze. Běžec na rozdíl od běhu akceleruje pohyb i v této fázi! Oporová paže se nedostává za trup s úhlem 90 stupňů jako při běhu, ale odraz ukončuje na úrovni trupu s lehkým pokrčením v lokti.U běhu s delší letovou fází (s delším krokem) je odraz paží s holí delší a proto může dojít k úplná extenze (propnutí) v lokti. Ve druhé části letové fáze dochází k vykývnutí  bérce vpřed s přípravou na dokrok.

         Dokrok s aktivním zášlapem probíhá jen těsně před trupem s mírně pokrčeným kolenem. Bérec zadní dolní končetiny se v tomto momentu dostává přibližně paralelně s podložkou, u aktivnější a rychlejší techniky potom výše k hýždím. Oporová paže zapichuje hůl na úrovni těžiště těla (pod trupem) a začíná spolupracovat na amortizaci dokroku.

10        S přechodem do momentu vertikály dochází k vyšší opoře o hůl, která by běžci neměla dovolit si příliš „přisednout“. Tím je eliminováno větší pokrčení kolene, jež bývá často příčinou zdravotních problémů.

11        Běžec se opět dostává do momentu vertikály a celý pohybový cyklus analogicky opakuje s vystřídáním paží a dolních končetin.

:roll:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*