Specifika

Nordic running je specifickou běžeckou metodou. V té formě provedení, se kterou jsme zvítězili v evropské soutěži inovačních projektů, umožňuje celoroční realizaci běhu s holemi na všech typech povrchů při dodržení správné běžecké techniky. Tím se zásadně liší od používání walkingových nebo trekových hůlek při horských a ultra bězích.

Při běhu s holemi se kombinují prvky tří souvisejících aktivit: normálního běhu, běhu na lyžích klasickou technikou, a nordic walkingu. Ve srovnání se všemi třemi uvedenými pohybovými aktivitami je běh s holemi jednoznačně nejintenzivnější.

specifika

Základní porovnání nordic runningu a běhu na lyžích klasickou technikou:

  • nordic running není oproti běhu na lyžích vázán na sněhové podmínky a v zimě na upravené běžecké stopy, což se jinak stává limitujícím faktorem (většina běžců nebo jiných sportovců nemá to štěstí, že bydlí přímo u lyžařské magistrály, či okruhu)
  • oba způsoby umožňují dosažení vysoké intenzity (vysokého energetického výdeje)
  • běh s holemi je však ještě náročnější, protože na rozdíl od běhu na lyžích, kdy při jízdě z kopce odpočívají paže a při odrážení způsobem soupaž na rovině odpočívají naopak nohy, si při běhu s holemi neodpočinou ani paže, ani nohy
  • obě aktivity tolik nazatěžují – na rozdíl od „běžného běhu“ – pohybový aparát, především nosné klouby
  • pro běžce, či sportovce z jiných odvětví jsou oba způsoby velmi vhodnou doplňkovou metodou tréninku (=crosstraining)

Základní porovnání nordic runningu a chůze s holemi (nordic walkingu):

  • nordic running není pouhý běh s walkingovými (trekovými) hůlkami - ty jsou totiž krátké a dosažení správné běžecké techniky absolutně neumožňují (o správném provedení techniky i o správných runningových holích pojednáváme samostatně)
  • k částečnému odlehčení nosných kloubů dolních končetin (hlezno, koleno, kyčel) dochází použitím holí i u nordic walkingu, při nordic runningu je však díky delším holím a většímu zapojení ramen a paží toto odlehčení výraznější
  • při nordic walkingu není s použitím standardních holí možné dosažení vysoké intenzity, která je nutná pro efektivní realizaci tréninkových cílů v rámci přípravy výkonnostních a vrcholových sportovců
  • obě aktivity lze je úspěšně provádět i v mimosněhových podmínkách, a to jak v běžném terénu, tak na asfaltu či jiných tvrdých površích (díky snímatelnému gumovému zakončení holí)

Závěr: Nordic running, tj. běh s runningovými holemi, má blíže k běhu na lyžích klasickou technikou, než k nordic walkingu. Na rozdíl od „nouzové“ varianty běhání s holemi a imitací v suché přípravě profesionálních běžkařů jej však chápeme jako specifickou a komplexní běžeckou metodu se zdravotními, tréninkovými i stylovými aspekty.

:roll: