Evropská cena

Pravidelně po dvou letech vyhlašuje Evropská atletika soutěž inovačních projektů European Athletics Innovation Awards. Dalo by se říci, že je to vlastně Mistrovství Evropy v atletických nápadech. Zúčastnit této soutěže se mohou jednotlivci nebo týmy – vědci, akademici, studenti, trenéři, pořadatelé, či další lidé.

EAIAPovzbudit výzkum, vzdělávání a nové myšlenky k rozvoji sportu na starém kontinentě se EAIA snaží v celkem pěti kategoriích: trénink, technika, propagace, udržitelný rozvoj a open. Odevzdané příspěvky, samozřejmě v angličtině, jsou vyhodnoceny mezinárodní šestičlennou odbornou porotou.

Do osmého ročníku soutěže, který se konal v průběhu roku 2012, byl přihlášen rekordní počet 46 prací z 21 zemí. O to víc nás těší, že jsme s naší prací dokázali zvítězit v kategorii open a byli zařazeni až do nejužšího finále celé soutěže, v němž porota rozhodovala mezi třemi absolutně nejlepšími pracemi.

V práci s názvem Running with poles as an efficient training method eliminating overstraining of athlete’s feet jsme nejprve poukázali na specifika běhu s holemi v porovnání s během na lyžích a nordic walkingem a popsali průběh našich experimentálních měření běhu s holemi. Po konfrontaci hypotéz jsme dále naznačili další významné přínosy běhu s holemi a některé speciální varianty jeho využití. V závěru jsme zdůvodnili, proč by měla být metoda běhu s holemi zavedena do atletické přípravy, a uvedli konkrétní doporučení pro jednotlivé skupiny atletů.

Práce v celém znění v angličtině: running with poles. Pokud byste měli zájem o její českou verzi (Běh s holemi jako efektivní tréninkový prostředek, eliminující přetěžování nohou atleta), obraťte se prosím na nás prostřednictvím uvedených kontaktů.

:roll: