Vědecká studie potvrdila významný nárůst laktátu i tepové frekvence při běhu s holemi

graf celkovyNa Katedře tělesné výchovy a sportu Jihočeské univerzity zjišťovali fyziologické zatížení organismu při použití runningových holí při běhu u mladých běžců. Výsledky potvrzují, že běh s holemi zatíží organismus prokazatelně více než prostý běh.

Odborní asistenti KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Mgr. Petr Bahenský a PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D. porovnávali na šestnácti běžcích zatížení organismu při běhu a běhu s holemi prostřednictvím průměrné tepové frekvence a laktátu. Všichni účastníci testování (devět žen a sedm mužů v prům. věku 16,3 let) se v době testování věnovali každodennímu běžeckému vytrvalostnímu tréninku po dobu nejméně jednoho roku.

Výsledky svých měření zveřejnili autoři ve vědeckém časopisu pro kinantropologii STUDIA KINANTROPOLOGIA (15/2014), který vydává Pedagogická fakulta JČU. Celou práci s názvem Změna intenzity zatížení použitím holí při běhu u mladých vytrvalců můžete nalézt zde (s.7-12)

Studie Bahenského a Michalova potvrdila, že při běhu s holemi a bez holí je významný rozdíl v průměrné tepové frekvenci i laktátu. Při běhu bez holí autoři zaznamenali laktát 2,8±1,0 mmol/l a průměrnou tepové frekvenci 170,3±9,0 tepů/min, při běhu s holemi naměřili hodnoty laktátu 5,0±1,6 mmol/l a průměrné srdeční frekvence 178,3±9,1 tepů/min. (viz obrázky 1 a 2)

Obrázek 1 - Hodnoty laktátu u jednotlivých probandů při běhu s holemi a bez holí:

graf laktat

Obrázek 2 - Hodnoty průměrné TF u jednotlivých probandů při běhu s holemi a bez holí:

graf TF

Výsledky dokazují, že v důsledku komplexnějšího zatěžování (tj. zapojením trupu a horních končetin) je běh s holemi fyziologicky náročnější, resp. zatíží organismus prokazatelně více než prostý běh. Tento fakt je možné využít v přípravě rekreačních, výkonnostních a vrcholových sportovců.

Metodická poznámka: Menší navýšení tepové frekvence, než bylo dosud publikováno, lze zdůvodnit sníženou propulzní prací paží při běhu s holemi (hole se na tartanové dráze nezabodnou, paže tak pracují méně než v terénu) a délkou měřeného úseku 3km (= velmi obtížné pro udržení stejné rychlosti).

:roll:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*